VĂN HỮU số 44

Mùa Xuân 2019

 

~~oOo~~

 

Trần Ngọc Anh

CUỐI CÙNG CHO THÁNG BA BUỒN

 


 

Lịnh trên rời bỏ chiến trường,
Bỏ “đồi yên ngựa”, bỏ “đường chỉ xanh”.

Bỏ “Anh dũng”, bỏ “Hoàng anh”,

Cơng em “rách áo”, vác anh “gà cồ”.

Quơ tay cuộn vội Poncho,
Rất may chưa có lần nào quấn thây.
Nh́n lên cao điểm tràn mây,
Tay chào giă biệt gốc cây dốc triền.
Hướng theo “chỉ đỏ” đêm xuyên,
Rừng tràm, lau lách về miền trùng khơi.
Hoả châu nhợt nhạt cuối trời,
Quân đi trong tiếng của “lời ru đêm”.
Vọng vang, biển hát gần thêm,
Chân quen đá sỏi, gót mềm giày shaut.
Đại dương cuồng nộ sóng gào,
Oai hùng nghiệt ngă, tan vào trầm luân.
Thơ cho tháng Ba biết buồn,
“Dấu binh lửa” chép, cội nguồn nỗi đau.


Trần Ngọc Anh
(Bài viết cho cuối tháng Ba)

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

 

 

art2all.net