VĂN HỮU số 45

Ma Hạ 2019

 

~~oOo~~

 

Huỳnh Cng nh

NGỒI ĐY

 


 

Đang ngồi đy
Cuối dng sng ny
Nhn my bay
Xao xuyến mắt cay

Đi cnh nhỏ
Lập lờ khung trời rộng

Đo đoạn đời
Nhanh như chim bay

 

Đang ngồi đy
Cuối gc vườn chiều

Hoa ma Hạ
Đa tia nắng nguội

 

Ngồi một chỗ
Sao như rong ruổi
Hồn lan man
Thn sao an bnh?

Đang ngồi đy

Ngắm ngược lại mnh

Cuộc đời đ
Qua như nắng vội

Huỳnh Cng nh 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

 

 

art2all.net