Tố Phàm

 

 

Khi tỉnh giấc,

        ai khóc chi cơn mộng.

Em vẫn biết,
anh cam ḷng
làm ...nhà hiền triết,
Nhưng hồn anh,
một cơi thẳm trăng sao,
Anh mơ yêu,
yêu đến bạc mái đầu,
Và mơ sống,
sống lại thời trai trẻ.

Anh không nói,
nhưng em thừa hiểu rơ,
Cuộc đời anh,
theo vận nước long đong,
Như con thuyền,
nghiêng ngửa giữa gịng sông,
Trong cơn băo
bến bờ không chọn lựa.

Băo đi qua,
không nhổ neo được nữa,
Anh trở thành
...chiếc đũa cặp so le,
Nặng nghĩa ơn,
anh không tính hơn thua,
Nặng lư trí,
anh làm...nhà hiền triết.

Em biết đấy,
anh nói yêu em,
là nói thiệt,
Nhưng cũng chỉ là,
yêu để mà yêu,
Để cho hồn
vơi bớt nỗi cô liêu,
Cho trăng khuyết,
sao mờ thêm ư nghĩa,

Em chấp nhận t́nh anh
không tránh né,
Bởi v́ em
cũng sống mộng mà thôi,
Mộng đến, mộng đi
nào báo trước một lời,
Khi tỉnh giấc,
ai khóc chi cơn mộng.

Tố Phàm
July 07, 2017

 


 

art2all.net