Trạch An -Trần Hữu Hội

 

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA
 

 

Chùm thơ tham gia : Em từ lục bát bước ra.. (Trang Luân Hoán)

Cảm ơn anh Luân Hoán có lời mời tham gia chùm thơ:"Em từ lục bát bước ra..." câu thơ của anh Lê Hân. Phụ trách trang web Saigon Ocean và NXB NHân Ảnh.
Trạch An - Trần Hữu Hội "Xin được hưỡng ứng mấy câu vụng về ..."


1.

Em từ lục bát bước ra,
Ngă nghiêng nghiêng ngă, làm ta bàng hoàng !
Sự đời vốn dĩ đa đoan,
Có em bầu bạn, trần gian thêm mầu...
Mấy lần quẵng bút đi câu,
Ngồi chờ cá đớp, lại rầu...làm thơ !
Hứng đâu chợt đến bất ngờ,
Quăng câu chạy vội lên bờ ghi ghi...
Ta không thích họa Đường thi,
Chỉ thương sáu tám bởi v́ nợ duyên

 

2.

Em từ lục bát bước ra,
Thấy ông Bùi Giáng la đà rượu say,
Em dừng bước, thỏng hai tay,
Ông day, ông bóp…Bên này, bên kia…
Bút pháp ông –Tựa đôi hia,
Khi bay, khi bổng … Bên kia , bên này…
Em thương ông: Một thi tài!
Như Kim Cương ấy, cứ hoài chịu thua !
Trong tay ông, trận mây mưa…
Cuối cùng em nói: Dạ thưa, em c̣n…!
 


3.

Em từ lục bát bước ra,
Gặp ông Nguyễn Bính trong nhà ngó qua
Đi tỉnh về, áo văi thưa…
Nên em bẽn lẽn, em chưa kịp chào…
Đôi mắt buồn trách sau rào,
Em thương ông quá muốn vào nhưng thôi !
*
Một lần qua dậu mồng tơi,
Thấy ông ngấp nghé, muốn rơi… xuân th́ !
Em cúi mặt, cứ bước đi :
Hôm qua làng Đặng buồn ǵ “mưa xuân!”
Về xa, dù đê rất gần !
Sao anh không đến, bần thần ḷng ai !?
Duyên th́, lỡ đến ngày mai,
Em đền ông đấy…Phải hai… cơi trầu !!!

(22/6/2013)
Trạch An-Trần Hữu Hội
Ninh Thuận- VN
 


4.


Em từ lục bát bước ra,
Hỏi rằng Kiều đó hay là Đạm Tiên.?
Cũng tả tơi, cũng truân chuyên,
Mười lăm năm ấy thuyền quyên đă từng !
Phải chăng cùng tận nẻo đường,
Mà Nàng chọn bước can trường bán thân !
Qua tay lắm kẻ lần khân,
Tủi cho chàng Trọng bao lần chờ mong!
Tiền Đường toan dứt long đong,
Giác Duyên lại cứu v́ ḷng từ tâm…
“Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao!!!”(ĐTTT-Ndu)
Phải chăng kiếp nạn thủa nào,
Kiếp này lại phải lao đao nhục nhằn ?!


Trạch An – Trần Hữu Hội
Ninh Thuận, VN. 05/ 7/ 2013


*

 

art2all. net