Art2all.net ân cần giới thiệu :

 

 

SỐ MẠNG

Tác giả: Trạch An – Trần Hữu Hội
Giao Chỉ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2017
B́a và tŕnh bày: Uyên Nguyên
ISBN: 978-1545540374

Mời đọc Số Mạng PDF tại đây

 


 


Tháng 11, năm 2014, Trạch An Trần Hữu Hội đă ra mắt tập truyện

" Hạt mầm trót vay" nxb Hội nhà Văn. 

 

nxb Chương Văn xb lại tại Hoa Kỳ và phát hành trên Amazon 2015.

Đă được thân hữu và bạn đọc nhiệt t́nh đón nhận.

 

~~oOo~~

 

Tháng 4 năm nay 2017, Trạch An-Trần Hữu Hội gởi đến cùng thân hữu và độc giả

tập truyện: "Số Mạng".  NXB Giao Chỉ, Hoa Kỳ.

Phát hành trên mạng phân phối toàn cầu Amazon:

 

 

Rất mong quư thân hữu và độc giả cũng sẽ nhiệt t́nh đón nhận " Số Mạng"

như đă đón nhận " Hạt Mầm Trót Vay".

Xin các thân hữu mà TA-THH ( Hoi Tranhuu) gắn thẻ, giới thiệu dùm...

Thân Kính cảm ơn Thân hữu và Độc giả khắp nơi.

 

~~oOo~~

 

Uyên Nguyên giới thiệu một truyện ngắn trong tập "Số Mạng":

MẸ VÀ NHỮNG CUỐN SÁCH:

https://uyennguyen.net/2017/04/23/tran-huu-hoi-so-mang/

 

~~oOo~~

 

art2all.net thân ái giới thiệu vài truyện ngắn trong tập Số Mạng :

1. BỨC TRANH

2. GIÁNG SINH

3. NGƯỜI KHÁCH CUỐI NĂM

 

 


  

Trạch An -Trần Hữu Hội

 

art2all. net