tranducpho

 

 

 

BỤI DUỐI SAU VƯỜN

Bụi duối cao, dy nhất của thn
(C từ ci thuở chửa sinh con)
L nơi chứng kiến lời h hẹn
Tnh của mẹ cha ước nguyện trn

Mu l biếc xanh tưởng vĩnh hằng
Đu ngờ ging tố cuốn tri phăng
Chiến tranh ly tn cn chi nữa
Cy đổ, người đi cảnh bẽ bng

Mẹ đ cần lao suốt cuộc đời
Nui đn con dại sớm mồ ci
Vườn xưa bụi duối đm chồi biếc
Mạnh mẽ vươn ln một khoảnh trời

Những sớm tinh mơ nhuộm nắng hồng
Bế cho con hi quả vng ong
Bao ma tri ngọt con mơ ước
L bấy gi nua mẹ chất chồng

Xứ người mi nhớ chuyện ngy thơ
(Kỷ niệm no ai dễ xa mờ)
Mong mỏi ngy nao về gặp Mẹ
Dng Người chm duối chn vng mơ!

--
tranducpho

 

 

 

art2all.net