tranducpho

 

 

TNH EMTnh em l gi đầu cnh
Lẳng lơ một cht biếc xanh với đời

Tnh em l giọt sương rơi
Thấm qua phiến đ nối lời rong ru

Tnh em l ng my chiều
Phiu du giữa ci mộng nhiều xt xa

Tnh em l bướm l hoa
Nồng nn hương sắc, đậm đ thơ

Tnh em biển đợi non chờ
Dẫu phai mi tc cn tơ tưởng người

Tnh em rơi nhẹ...trong ti
M như rớt rụng tri đời chn thơm...!


--
tranducpho

 

 

 

 

art2all.net