TRẦN THOẠI NGUYN
 

 

CHIA TAY BẠN VNG ĐỖ TƯ NGHĨA

                                            Lời vĩnh biệt Đỗ Tư Nghĩa

 

 

Đỗ Tư Nghĩa & Trần Thoại Nguyn

tại caf Bch Cu, Hồ Xun Hương, Đ Lạt
 

 

Chia tay nhau! i biết bao lần!
Thời tc xanh, mi cn lng đng
Trn hai vai mang bng Tử Thần
Ta vẫn śng ngất ngư v hạn!

Đỗ Tư Nghĩa ơi! Hoa lừng sng,
Cuộc đời l một dng sng tri
C đi lc tưởng l bến mộng
Đ Lạt sương mờ ci rong chơi.

Chia tay nhau, chia tay thế kỷ
Gởi tnh yu, gởi lại cuộc đời.(*)
Dng sng đục, thấy đu Chn L
Mặt đất hoang vu lệ sương rơi!

Học lm Trang Chu, Đạo sĩ buồn
Chập chờn đm trắng bay cnh bướm
Bỗng bn cha cng đức đổ chung
Trần gian khổ hồn ta mu rướm!

Chia tay nhau! Hoa d quỳ vng
Con dốc c đơn gi lang thang
Thi vĩnh biệt tnh em Đ Lạt
Bạn ra đi thng ngn lặng tang!

Chia tay nhau! Chia tay trần gian!
ĐỗTư Nghĩa ơi! Vĩnh biệt Bạn Vng
Tnh thơ mun thuở cn thơm mi
Dẫu giấc mộng đời nay đ tan!

17/9/2021
TTN


(*): GỞI TNH YU, GỞI CUỘC ĐỜI l nhan Thi phẩm của ĐTN in vi tnh năm 1999 để "Chia tay thế kỷ XX".

 

 

 

~~oOo~~

 

art2all.net