TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

 

TÌNH S̀U CÚI THU

 Trời cúi thu trời my lãng du
Em tình xa...ḿy thuở sương mù
Anh lang bạt ṃt đời v định
V̀ lại ch́n xưa...h̀ gíc mơ!

Lặng ngắm hoàng hn sng khói sương
Chơ vơ c̀u vắng nhớ mnh mng
Em ơi! B́n cũ trăng s̀u rụng
Ṃt vũng c liu đ́n lạnh h̀n!

Gió rít từng cơn đổ lá vàng
Con đường xưa nhụm máu thu tang
Mặt trời lặn cỏ cy cm lặng
Những dáng xương g̀y run giá băng!

Trời cúi thu tr̀m m huỵt su
H̀n hoa rười rượi bịt ly đau!
Anh giờ đọc tụng trang kinh tạng
Thi nhé em qun ṃt kíp s̀u!

TRẦN THOẠI NGUYN

~~oOo~~

 

Thơ Trần Thoại Nguyn

Nhạc Mộc Thing

Xin nhấn vo đy hoặc nhạc bản dưới đy để nghe melody mp3

 

 

 

art2all.net