trần văn sơn

 

 

Cảm tc ảnh V CỜ

của nhiếp ảnh gia

NGUYỄN NGỌC HẠNH ( 1927 - 2017 )

 

 

 

Sương phụ ngồi v cờ
Mắt mơ về cố xứ
Cắn cọng chỉ nt mi
Mu ha ba sọc đỏ

 

Trần Văn Sơn

 

 

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh (1927-2017)

 

 

 

 

art2all.net