trần văn sơn

 


ĐƯỜNG TRÚC THƯ TRANG


( Thiết Trượng - Lê Hùng - Cung Tích Biền - Trần văn Sơn )

 

Ngoài bảy mươi ngửa mặt nh́n trời
Chỏng đầu nh́n đất trắng tay phơi
Nhân sinh thất thập chưa tri mệnh
Nên vẫn loay hoay cái sự đời

Cũng muốn Buông nhưng phải nhận vào
Xả lại càng thêm vạn nỗi đau
Buông Xả chẳng qua ḿnh tự dối
Thánh Thần c̣n phân chỗ Trước Sau

Biết thế mỗi ngày ta hít thở
Tập làm quen tâm sự cỏ cây
Tập làm khất sĩ đi chân đất
B́nh bát không cơm bụng vẫn đầy

Đôi khi thử đóng vai homeless
Diễn tṛ hề giữa phố Bolsa
Thiên hạ hàng trăm ngàn tu sĩ
Chỉ một người thành Phật Thích Ca

Ông bạn nhà bên mời ly rượu
Uống lai rai luận cổ suy kim
Ngu Công bạc tóc c̣n xẻ núi
Sá ǵ ta mới ngoại thất tuần

Tự hỏi ḷng ḿnh Về hay Ở
Đất lành chim đậu có đâu hơn
Về chốn hỗn mang Người và Thú
Đâu đâu cũng thấy bóng oan hồn

Nhưng ta vẫn ấp ủ niềm tin
Âm đức tiền nhân chuyển khí thần
Chớp mắt đổi thay thời quỉ loạn
Giang sơn gấm vóc khách dừng chân

Lạ Quen Mới Cũ gịng máu đỏ
Đường Trúc Thư Trang mở cửa Mời
Đông Bắc Tây Nam về đầy đủ
Mừng nhau Thất thập cổ lai hy
 


Trần Văn Sơn

 

 

 

art2all.net