trần văn sơn

 

 

NAPA

THUNG LŨNG NHO

 

 

 

Bt ngt rừng nho một gc trời
Đồi cao lũng thấp cảnh tin chơi
Dừng xe ln ngắt chm nho ngọt
Gh Trại chia nhau cốc rượu mời
Non nước hữu tnh thương qu Mẹ
Vng tay nhn i tạ ơn Người
Ước g ta được như Bill Gates
Mua cả Napa để tiếng đời

TVS

 

 

 

art2all.net