TINH TẤN MAGAZINE

Tạp chí văn hóa - sinh hoạt Phật giáo

TINH TẤN SỐ 1 THÁNG TÁM 2018 PDF

 

 

Số ra mắt chủ đề Bồ Tát Quan Thế Âm 

Khổ báo tạp chí, in trên giấy láng, nhiều màu, dày 90 trang

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI :

12 Đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm ( Thích Liễu Nguyên )

Buông xả  ( Trương thị Mỹ Vân )

Dòng sông qua đi  ( Vĩnh Hảo )

Nhật Bản và Tín ngưỡng Quan Âm ( Nguyên Giác Phan Tấn Hải )

 

~~oOo~~

 

Lời cho bước khởi đầu

 

          Với ước nguyện được tạ ơn Tam Bảo qua việc cống hiến khả năng chuyên biệt nhằm ủng hộ công cuộc hoằng pháp của chư tăng ni tại hải ngoại, hỗ trợ các cư sĩ, đạo hữu thuộc mọi tông phái cùng được tinh tấn trên đường tu hành, chúng tôi đă nỗ lực thực hiện số đầu tiên của Tinh Tấn Magazine mà quư độc giả đang cầm trên tay.

Trong số này cũng như trong các số tiếp theo, nội dung của tạp chí Tinh Tấn sẽ luôn có những bài pháp của quư tăng ni truyền đạt Lời Phật Dạy; các bài phóng sự về sinh hoạt tâm linh của hàng tu sĩ lẫn cư sĩ, về hoạt động của các tổ chức Phật giáo; sáng tác của mọi giới; phổ biến những bài dịch thuật do các thiện tri thức chuyển ngữ từ các bài viết có giá trị liên quan đến Phật giáo từ mọi quốc gia, đặc biệt là Bắc Mỹ và Âu Châu, nơi đạo Phật đang chuyển biến để hội nhập vào thời đại tiến bộ của nhân loại.

Trong giai đoạn đầu, báo Tinh Tấn sẽ phát hành ba tháng một lần, tùy duyên theo lượng bài vở và sự bảo trợ cho việc in ấn. Chúng tôi đón nhận sự tham gia từ mọi tông phái, tổ chức, hội đoàn trong tinh thần xây dựng để tất cả quư đồng đạo cùng được thăng tiến trên con đường mà Đức Thế Tôn đă khai mở.

Khi được nghe về dự án thực hiện tạp chí Tinh Tấn vào tháng Tư 2018, Sư Ông Kim Sơn, Ḥa Thượng Thích Tịnh Từ, có nhắc nhở chúng tôi, rằng những bài viết của tạp chí này cần “có ư nghĩa sâu sắc có thể ứng dụng vào trong đời sống, có tính cách phổ thông, nghĩa là không chỉ dành cho một giới, mà ai đọc cũng cảm được, từ trí thức cho đến b́nh dân, từ người lớn cho đến con nít. Và c̣n lưu truyền, nghĩa là ai nhận được thông điệp đó cũng muốn gởi gấm cho người khác. Trở thành từng giọt nước của một ḍng sông, và trở thành biển cả. Đó mới là cái sắc khí của một tờ báo.”

Chúng tôi cũng nhận được những lời khuyên vàng ngọc, sự hỗ trợ hào hiệp từ quư Thầy như Ḥa Thượng Thích Viên Lư, Thầy Đăng Pháp, Ḥa Thượng Thích Nhật Minh, Ḥa Thượng Thích Minh Mẫn, và Ḥa Thượng Thích Thông Hải.

Về chủ đề cho số báo ra đời này, chúng tôi chọn Bồ Tát Quán Thế Âm, v́ Ngài chính là tinh túy của Phật Giáo Phát Triển, được thể hiện qua muôn h́nh vạn trạng trong vô tận h́nh thức ở khắp mọi nơi, chỉ để nói lên hai khái niệm quan trọng nhất của đạo Phật, là Từ Bi và Trí Tuệ. Ở mỗi thời tụng kinh cho dù ngắn hay dài, người con Phật đều khởi đầu với Chú Đại Bi và kết thúc với Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nói lên hai yếu tính Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Quán Thế Âm. Cũng trong tinh thần tùy duyên thị hiện để độ thoát chúng sanh của đức Bồ Tát, trong những số tiếp của Tinh Tấn Magazine, tuy đề tài có khác đi, nhưng Ngài sẽ vẫn luôn xuất hiện bàng bạc trên các trang báo.

Chúng tôi xin bày tỏ ḷng trân quư đối với tất cả những ân nhân đă hoan hỉ trợ lực cho dự án Tinh Tấn ngay từ bước đầu tiên, gồm chư tăng sĩ và thiện tri thức, cùng các cơ sở thương mại, tổ chức Phật giáo.

Do những thử thách về tài chánh, kỹ thuật, thời gian lẫn kinh nghiệm, chúng tôi không thể tránh khỏi các sơ sót trong số báo đầu tiên. Mong quư độc giả niệm t́nh tha thứ, và xin hồi hướng mọi công đức từ việc thực hiện tạp chí Phật giáo này đến tất cả các chúng sanh, mong mọi chúng sanh cùng được hưởng phước duyên tu tập và “mỗi bước một tiến lên bờ giác ngộ.”

Trân trọng,

Tinh Tấn Magazine


Quư độc giả có thể đặt mua tại:
Tinh Tấn Magazine
9082 Jennrich Ave., Westminster, CA 92683
Phone: (714) 290-7747 Email: tinhtan2018@yahoo.com
(Giá ủng hộ $8 một tờ. Mua dài hạn $40 /4 số tính luôn cước phí ở Hoa Kỳ)

 

 

 

 
 

TINH TẤN MAGAZINE

Trương Mỹ-Vân

art2all. net