Tuệ Nga

 

HẠT BỤI VÔ THƯỜNG

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Nguyễn Tuấn

Tiếng hát Ngọc Quy

 

 

 

 

 

 

Hạt Bụi Vô Thường

Ta đem thơ ra vườn gió
Thả thơ lên chín tầng không
Thơ bay, thơ không trụ xứ
Hương thơ tám hướng bềnh bồng

Nguyện ḷng xa rời ngũ trược
Kiếp đời, c̣n mất có không
Giữ ǵ! Theo ta vọng tưởng
Trầm luân măi chốn bụi hồng

Thơ bay ra sông ra biển
Thơ vui cỏ nội hương đồng
Gió lành ngát hương thanh khiết
Thảnh thơi thơ vào hư không

C̣n ta đứng trong vườn gió
Như nhiên Mây, Gió chuyển ṿng
Giữa không gian vùng tịch tịnh
Sát na chợt ngộ Sắc, Không

Ta nh́n trời cao thăm thẳm
Ta nhớ biển rộng mênh mông
Một ṿng, một ṿng ảo giác
Nơi về, rồi cũng là Không

Thơ trải ḷng ra sông biển
Thơ giữa đất trời mênh mông
Phải thơ như là hạt bụi
Hạt Bụi Vô Thường Sắc Không.


Tuệ Nga