Tuệ Nga

 

MẤY VẦN TỨ TUYỆT


 

LÊNH ĐÊNH TỨ TUYỆT
Lá đổ vàng phương xao xác thơ
Lênh đênh tứ tuyệt gọi hồn xưa
Đằm trang thế sự chiều mây nổi
Ư gửi muôn trùng lạnh phím tơ ...
 


ĐÀN XƯA
Bàng bạc mầu Trăng cánh huyễn mơ
Hỏi ḿnh, Ai hỏi Thơ bơ vơ
Đàn Xưa thường lắng cung trầm tưởng
Vàng Lá Tương Tư lạnh mấy bờ !
 


XÓM CŨ
Theo gió lang thang Thu đă về
Mùa nào vườn nở trắng Hoa Lê
Hương Thu bát ngát miền thanh thảo
Xóm Cũ, Trăng lên từ ngọn Tre ...
 


HOÀNG HÔN
Tôi đi giữa nắng quái hoàng hôn
Bóng đổ, chiều nghiêng lạnh giá hồn
Ngọn cỏ se vàng buồn cúi mặt !
Đất, Trời như cũng thấy cô đơn ...

TUỆ NGA