Tuệ Nga

 

MÊNH MÔNG SÓNG ĐÙA


 

 

Ơi Thơ, Rất đỗi t́nh cờ
Gặp Thơ, tôi nghĩ phải là chiêm bao
Ḍng Vui, chữ nghĩa lao xao ...
Ḍng Buồn, sao bỗng nao nao bất thường !

Có Ḍng, Kiều Mỵ dễ thương
Thơ Hồng vương vấn ! đầy chương tự t́nh ...
Có Ḍng, U Uẩn bất b́nh !
Ḍng thao thức ! chữ lênh đênh ... Lệch hàng !

Nguồn Sầu như nước trường giang
Ơi Thơ, hoài cảm ... hàng hàng lệ sương !
Sầu Vạn Cổ ! Nắng Tà Dương !
Sầu Quê ! một khối đoạn trường đầy vơi ...

Ơi Thơ, muốn Bán Sầu Tôi,
Ai Mua, Ai chuộng ! chơi vơi ... Thơ Buồn !
Non xa vọng nhớ về nguồn
Tiếng Thơ lạc lơng ! Lạnh chương quan hoài ...

Gửi vào Thơ đấy, Thơ ơi,
Trăm năm một giấc mơ đời buồn tênh !
Mai này, Ai nhắc chuyện ḿnh,
Cơi Thơ Hư Ảo ! Mông mênh ... Sóng đùa !

Tuệ Nga

Oregon, Miền Tây Bắc
Vào Thu 2020