Tuệ Nga


MƯA HOA NHIỆM MẦU

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Vĩnh Điện

Tiếng hát Ngọc Quy

 Thời, Không !
Thời, Không ! Vắng Lặng !Vắng Lặng !
Phố thị quạnh quẽ ...
im ĺm !
Không bóng dáng người ...

Trường, Lớp Vắng hoe !
Không tiếng trẻ cười ...
Nào có ai ngờ ! Ai ngờ !
Đại Nạn ! Đại Nạn !!!

Nạn Dịch ! Kinh Hoàng ! Phá Hoại ...
Thế Giới Đảo Chao ...
Địa Cầu Rúng Động !
Người người lầm than ...

Lời Nguyện Cầu ! Đă khan ! Đă khan !
Ơi xót xa muộn phiền ...
Cuộc sống triền miên đảo điên ... lo âu bất hạnh !

Lậy Trời Xin Mưa Rơi ...
Xin Mưa Rơi xuống Cơi Đời Này ...
Mưa Rơi ... Xóa Hết Thương Đau,
Cho Đời An B́nh ...
Lạy Trời xin mưa mau
Cho Người Nhận Ra Nhau
Cho Người, C̣n Thương Nhau ...

Lậy Trời Xin Mưa Rơi ... Mưa Rơi Mau ...
Cho Hồi Sinh nhân Loại,
Cho Cây, Lá Tươi Mầu ...
Cho Địa Cầu An Vui Trở Lại,

Mưa Hoa Nhiệm Mầu ... Cứu Đời Tăm Tối !
Nhân Gian Chờ Đợi ...
Lậy Trời Mưa Mau,
Lời Kinh Cao Sâu ! Vút Cao Lên Tầng Trời Linh Hiển !

Linh Hiển Nhiệm Mầu... Nhiệm Mầu !
Như Ánh Chiêu Dương Ngời Sáng ...
Địa Cầu B́nh An ... B́nh An ...

Thế Giới Hân Hoan ...
Nhân Gian Dâng Lời Kính Tạ Thường Đế.
Kính Tạ Thượng Đế . Cảm Tạ Vô Vàn ...

Mưa Hoa Nhiệm Mầu !
Mưa Hoa Nhiệm Mầu ...
Tiếng Kinh Cầu Lên Cao !
Cuốn Trôi Hận Thù Bao Lâu
Đời An B́nh... Thế Giới Đẹp Như Thơ !
Thế Giới Đẹp Như Mơ...

Tuệ Nga

Oregon,Miền Tây Bắc
6/28/2020

~~oOo~~

 

Original Song: Mưa Hoa Nhiệm Mầu
Miraculous Flower Rain (lyrics translation)
English translation by VuongThanhAcross Time and Space
So empty! Quiet!
City centers desolate. Silent!
Hardly a person in sight!
Schools without students.

No sound of children laughing.
Who can imagine!
The great catastrophe had come here.
Who can imagine!
The terrible Covid disease!

The world’s trembling.
The Earth’s shaking.
People everywhere miserable.
Prayers, prayers for Love and Peace
Alas! Lives turned upside-down,
lives anxious and unhappy.

Beg God to let the rain comes!
Let the rain falls onto this world
To wipe out all the sorrows and pains

To let the world be peaceful again.
Beg God to let the rain comes soon
to let people accept one another
to let people still love one another
Beg God to let the rain falls
Let the rain comes soon to rejuvenate humanity
To make the trees turn freshly green
To make the Earth Peaceful and Happy again.
O! Miraculous Flower Rain to save a dark world
People been waiting for the wise teachings and prayers
to reach the sacred place of God.
O! Miraculous Flower Rain.
O! Miraculous Flower Rain.
The prayers, rising to the sky,
wipe away long and bitter hatreds.
Life becomes peaceful.
The World Beautiful like Poetry.
The World Beautiful like a Dream.