Tuệ Nga

 

MA XUN ĐO THẮM MAI CƯỜI 

Canh T, ch chuột tới rồi,

Đn Xun chc Phc! Nắng ngời hin hoa

Chc mừng Bạn Hữu gần xa

Thi-Văn-Nhạc-Họa lượt l Hội Xun

Giai Chương ha khc Tri m

Đẹp Trang Thế Kỷ! Sng Vần Tương Lai!

Ma Xun Đo thắm Mai cười...

Thơ dng knh nguyện xin đời Bnh An

Tuệ Nga