Tuệ Nga

 

QU CŨ GỌI THẦM... ĐM TUYẾT RƠI

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Vĩnh Điện

Ha m Giang Đng

Tiếng ht Hương Giang

 Trăng đ ln rồi ! Trăng đ ln !
nh Trăng u uẩn ... Nỗi ưu phiền
Thng Tư thầm lặng ! Lng tha lữ ...
Nhớ Nước ! Ai Sầu ! Ai Nhớ, Qun !

Đ tưởng thời gian sẽ nhạt phai
Đầy trang tm sự ... Gi u hoi ...
Về đu ! ngơ ngẩn Trăng đầu ni
Qu Cũ Gọi Thầm ... Đm Tuyết Rơi !

Tuyết Rơi ... Trắng một khung đời,
Thơ Ai Thả Gi !
ngậm ngi ...
Thng Tư !
Nguồn Sầu ! Bo nổi ...
Trăng lu !
nh Trăng u uẩn ! Tm tư Tuyết nha !
Qu Hương ! biền biệt m sa !
Nguồn sầu bất tận nhạt nha sương vy ...

Nhạc no tấu ... Khc Lưu Đầy !
Gửi Vo Thin Cổ ! Thu Gầy Điu Linh ...
Về đu ! Dặm mỏi hoang thnh
Lại Thơ Thả Gi ! Cuối ghềnh Ph Du ...

Tuệ Nga

Oregon, Miền Ty Bắc
Thng Tư, 2020

 

~~oOo~~