Tuệ Nga

 

VNG ĐỜI PH VN

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Vĩnh Điện

Ha m Giang Đng

Tiếng ht Hong Qun

  

VNG ĐỜI PH VN

Sầu ai c phải Sầu mnh
Lạc loi mấy vận hnh trnh ... Vo Thơ
Lm Thơ lại Nhớ Nguyễn Du
Trăm năm ci tạm thin thu bụi hồng
Thương con n giữa trời đng
Thương ta lưu lạc giữa dng ph sinh !

Thơ no trải hết tm tnh ...
Thơ no thả gi lnh đnh ci người
Dng đầy lại tiếp dng vơi
Khi sương bảng lảng ... Vng Đời Ph Vn !

Đồi Hoa nhớ bước chn trần
Tm trong dư ảnh gọi thầm Qu Hương ...
Qu Hương ! L những vấn vương !
Qu Hương Nguồn Cội ! Yu Thương Nghĩa Tnh ...

Chia Ly ! Khng một trường đnh !
Lại nghe gi nổi ... Cuối ghềnh l bay,
Gửi vo Trời, Biển niềm Ty !
Nghe Hương Hoi Niệm ... Đong Đầy Chn Thơ !

Bng Khung Ai Nhớ Nguyễn Du ...
Hải Triều m Vọng ... Gi Ma Đan Thanh !
Qu Hương ! cn đ Qu mnh,
Th thầm... Biển Mẹ Ru tnh tha nhn ...

Gi Bay ! lớp bụi hồng trần !
Thơ Say ! mấy đoạn gửi sang Ngn H
Lại nghe Chung đổ Cha Xa
Nửa Vầng Trăng Lạnh ! My qua bềnh bồng ...

Dng Đời Như Huyễn ! Sắc, Khng !
Hương Thơ, Nhạc ... Nắng Hồng Giai Chương ...


Tụ Nga
Oregon, Miền Ty Bắc
2020

 

~~oOo~~