Tương Giang 

BI CHO CON - MA VU LAN
 


Thời gian tri, thấm thot lại nguyệt rằm
Vu Lan ny thắp ngọn đn yu dấu
Mẹ: b con của ngoại. Con: cứ l thơ ấu
Đa hồng no dn trải hết rưng rưng...

C đi khi con ght mẹ lắm, phải khng?
B mẹ suốt đời chỉ biết ra mệnh lệnh
Pha ngực tri l quả tim bằng sắt
Giấu yếu mềm bằng ngang ngạnh đầu mi

Mẹ rất hiểu con, đứa biết vng lời
m p lực, cố sống cho thật tốt
Suốt đời ny mẹ nợ con nhiều lắm
Chẳng ni thnh cu, m muối xt trong lng!

Khng hạnh phc no chỉ ton mu hồng
X lng nhm, điều tất nhin- che chắn
Gc ring tư, ngăn tủ buồn lng lnh
Nẻo đường no cũng c gi phải mua...

Tri yu thương mi mi cứ được ma
V cho đi, khng bao giờ giới hạn
Nếu ai bảo mẹ mun đời m qung
Chấp nhận ny l ng gi mai sau!
 

TƯƠNG GIANG

 


 

 

 

art2all.net