Tương Giang

 


VỀ NGANG KỶ NIỆM
 Toa tu năm ấy, thời gian...
Hằn su kỷ niệm dịu dng cơn đau
Thảng hoặc từ giấc mơ su
Sn ga ngy cũ người đu hẹn về?
Người m thầm đếm sơn kh
Khăn chong lữ thứ, đuề huề gi băng!
Nắng cht chao, mưa trong lng
Bng trn chiếc bng, mng lung tm g?
Hiểu tnh, tnh đ ra đi
Hiểu lng, lng chẳng cn g để qun!
Mỉm cười, mu mắt nu thm
Ga tu cũ kỹ ha đm nu trầm!


TƯƠNG GIANG

 

 

art2all.net