TUYỀN LINH

 

 

VÔ CÙNG

ĐÊM THÁNH HỒN CON

 Ôi, vô cùng… rất vô cùng đêm Thánh!
Con về đây, thân ngoại đạo gởi hồn
Một mảnh đời gần như đă bỏ buông
Chờ giọt nước nơi bàn tay Chúa vảy


Nhân gian khuất tầm, nhưng con nh́n thấy
Những hồng ân Ngài ban phát cho đời
Xoa dịu ḷng người bao khổ năo khôn nguôi
Con nép ngoài Thánh Đường nghe sương kể


Những giọt sương từ một thời dâu bể
Theo chân Ngài đánh thức giấc mơ con
Giữa đêm đông sương kể chuyện sống c̣n
Bàn tay Chúa đỡ đần đêm loạn lạc


Lạy Chúa Ngôi Hai, trần gian đầy tội ác
Núp bóng Ngài con tồn tại hôm nay
Đêm nguyện cầu Ngài dang rộng ṿng tay
Giữa Thánh Lễ con tỏ bày tâm nguyện


Con vẫn đứng đây, góc Thánh Đường im tiếng
Để hồn ch́m trong thinh lặng đêm thiêng
Và lắng nghe lời Chúa nhẹ ban truyền
Con lạy Chúa điển ân người ngoại đạo


Đêm huyền mặc… đêm thiêng cao cả quá!
Đưa dẫn đường những hạt bụi nhân sinh
Ánh sáng ngôi cao soi tỏ mọi sinh linh
Vô cùng quá… Ôi, vô cùng đêm Thánh!!!

TUYỀN LINH


 

 

art2all.net