Viên Hướng  

 

 

THI ẢNH #2

 


 

 

Người nhập cuộc với Hoàng Y phụng hiến
Vỡ thời gian trong hiện thực sát-na.
Duy tác hành rạng rỡ mảnh cà-sa,
Rồi cứ thế đi qua ḍng nhân ảnh.

Dáng bên trời vầng trăng xưa vành vạnh,
Từng bước chân tịch chiếu tánh viên minh.
Đỗ bến đời từ một cơi vô sinh,
Rồi cứ thế gót đăng tŕnh đại nguyện.


 

 

art2all.net