tranh  Vơ Công Liêm

ẢO ẢNH / ILLUSION

Khổ: 12” X 16” Trên giấy b́a. Acrylic+ India-ink. vcl# 1412018

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net