tranh  Vơ Công Liêm

BRIGITE BARDO

Khổ 12’ X 16’. Trên giấy cứng. Acrylic. Vcl # 14112016.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net