tranh  Vơ Công Liêm

ĐIỂM HẸN / RENDEZ-VOUS

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylic+ Liquid-acrylic. Vcl# 442018.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net