tranh  Vơ Công Liêm

NHÀ VĂN ANAIS NIN II / PORTRAIT OF ANAIS NIN II

Khổ 15” X 20”. Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed+House-paint. Vcl#512014. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net