A Garden of Vietnamese

Lyrics & Verse  

 

 


Dream Flying with the Bằng Bird

Original Poem: Mơ Với Chim Bằng

Author: VuongThanh
 

 

Dream flying with Bằng, a giant mythical bird

Just within a day, soar across the world

Around sunset, drop by the grassland,

and pick fading strands of sunshine.

Enter the desert at night

to watch stars rising in the sky

Drink crystal droplets from the land of snow

Follow the Moon Goddess to her misty abode

While returning home across the sea,

reminisce over cherished memories

The Past and Present ever rolling...

like waves in the sea...

 

 

 

Mơ Với Chim Bằng ...  


Mơ với chim bằng tung cánh bay
Dọc ngang trời đất một ṿng xoay
Tối vào sa mạc coi sao mọc
Chiều xuống thảo nguyên nhặt nắng phai
Uống giọt thủy tinh trên xứ tuyết
Theo vầng minh nguyệt nhập cung mây
Về qua thương hải, ôn hoài niệm
Sóng biển dạt dào ... xưa với nay ...

vương-thanh
18/2/2017   

Vương Thanh

art2all.net