A Garden of Vietnamese

Lyrics & Verse  

 


 
Preface
 

The Vietnamese people love poetry. Folk verse has been used in Vietnam for thousands of years to pass down common wisdom, customs, traditions, and field knowledge from one generation to the next, even before there was a written language. Children grow up with lullabies; lullabies are easy to sing and remember since they use the innately melodious Vietnamese six-eight poetry form. The six tones of the Vietnamese language and its abundance of word rhymes help make writing verses fairly easy and fun.

The phrase beautiful like poetry is commonly used in Vietnam to praise and express delight for something that one finds poetically beautiful. Poetrys source of inspiration is often angelized as a poets heart friend and an enchanting dream fairy. Prince General Trần Hưng Đạos famous address to his officers, in the thirteenth century, is a mighty poem that touched and united the hearts of hundreds of thousands of women and men to defend the homeland from the overwhelming invasions of the Mongolian dynasty.

From the villages to the cities, from the common people to high ranking officials, from literature to politics, from loves torment to Zen enlightenment, poetry and music pervade many aspects of Vietnamese life. Most Vietnamese probably have written some love poems at one time or another. Many can easily recall popular song lyrics or verses when the occasion arises.

In this book, I would like to share with the reader my collection of favorite Vietnamese song lyrics and poems. Many selections are very well-known to Vietnamese around the world. Several other wonderful poems and songs are selected for translation from the writings of my contemporaries.

A poem or song is not unlike a flower, wherever it blooms.

Althoug its fragrance usually diminishes to some extent when transported from its native home to foreign soil, it was overall a worthwhile endeavor and a delightful journey to bring over homeland flowers and replant them in the universal English garden to share with poetry lovers around the world. I wish the reader a pleasant time walking in A Garden of Vietnamese Lyrics & Verse and enjoy the exotic fragrances of flowers from the Orient.

Vuong Thanh
August 12, 2019

 


Lời Giới Thiệu
Preface in Vietnamese for Vietnamese Readers

 

Tuy đă viết bài tựa cho cuốn sách Một Khu Vườn Thơ-Nhạc Việt-Nam, nhưng đó là lời giới thiệu cho người nước ngoài đọc. Vương-Thanh có vài lời muốn thưa cùng quư vị độc giả Việt Nam và các tác giả của những bài thơ và nhạc trong sách.

Vương-Thanh làm cuốn sách này với mục đích chính là góp một phần công sức vào việc phổ biến thơ và nhạc Việt ra thế giới. Việc phổ biến tuy rất khó khăn, nhưng có thêm một cuốn sách thơ nhạc song ngữ, là có thêm một phương tiện. Hy vọng cuốn sách này có thể hữu dụng phần nào trong việc giúp cho những bạn trẻ t́m về nguồn cội.

Hầu hết những nguyên tác trong đây đă được sự cho phép của những tác giả, hay là bản quyền đă thuộc về công chúng (public domain) v́ đă quá xưa, hết hạn bản quyền. Có một vài áng thơ, bản nhạc, thấy được phổ biến rất nhiều nơi trên mạng Internet, VT cũng không được rơ ràng lắm có thuộc về công chúng hay chưa, hay là đă được tác giả cho phép. V́ không liên lạc được với tác giả, nên đă mạn phép đem dịch và cho in vào trong sách để góp phần phổ biến cho người nước ngoài được thưởng thức. Nếu tác giả có ư kiến về thơ hay nhạc của ḿnh được in trong cuốn sách này, th́ xin vui ḷng liên lạc với VT. Xin có lời cáo lỗi trước.

Có người thắc mắc hỏi sao có nhiều bài nhạc chỉ có để lời mà không cho bản nhạc vào. Xin thưa: Những bài có in nhạc là do tác giả của những bản nhạc hay thơ được phổ nhạc, gửi cho VT để in vào trong sách. C̣n nhiều bài khác, tuy bản nhạc có thể kiếm thấy ở trên mạng, nhưng không phải bản gốc của nhạc sĩ. Nếu chưa được tác giả cho phép, VT thấy ngại cho vào trong sách.

Cuốn sách này, VT không làm với tính chất biên khảo văn chương. Đây là tập thơ nhạc tuyển dịch của cá nhân VT với những bài ḿnh ưa thích, để chia sẻ với độc giả bốn phương. Thứ tự sắp xếp bài vở, rất tùy ư, không theo nguyên tắc nào cả.

Có nhiều thi sĩ, nhạc sĩ có những thi phẩm, nhạc phẩm rất hay. Nhưng thời gian có hạn, sách cũng đă dày, nếu có duyên quen biết, th́ xin hẹn cuốn sau.

Xin Cảm Tạ Quư Vị và Kính Chúc Quư Vị cùng Gia Đ́nh An Vui, Hạnh Phúc.

Trân Trọng,

Vương Thanh
Ngày 5, tháng 8 năm 2019 

Vương Thanh

art2all.net