VƯƠNG THANH

 

 

Mơ Với Chim Bằng ...  


 


Mơ với chim bằng tung cánh bay
Dọc ngang trời đất một ṿng xoay
Tối vào sa mạc coi sao mọc
Chiều xuống thảo nguyên nhặt nắng phai
Uống giọt thủy tinh trên xứ tuyết
Theo vầng minh nguyệt nhập cung mây
Về qua thương hải, ôn hoài niệm
Sóng biển dạt dào ... xưa với nay ...

vương-thanh
18/2/2017  

 

____

 

Mời nghe Bích Ngọc diễn ngâm

Mơ với chim bằng

 

art2all.net