VƯƠNG THANH

 

 

SEEKING FOR WHOM / TM AI

 

A poem by Vương Thanh

Music by Vĩnh Điện

Performed by Tony Mạnh Tuấn

 

 

 

 

SEEKING FOR WHOM
-vươngthanh

 

TM AI

-vươngthanh

 

Seeking for whom in this life

Seeking for whom in the exhalation of a deep long sigh

Seeking for whom amidst the far sea

Seeking for whom since the earth was still primitive.

Seeking for whom in this misty realm

Seeking for whom since the moon just turned fifteen.

Seeking for whom across thousands of years

through the turbulent mulberry-field-becoming sea events

Seeking for whom in a dream.

Seeking for whom in the thousands of stars twinkling at night

Seeking for whom under the misty moonlight

Seeking Fragrance in the Wind,

Seeking Spirit in Flower

Seeking for whom in the vast universe.

Seeking for whom since millenniums ago and still seeking.

Seeking for whom. O Who. Where are thee?

Are thou still brushing your hair,

        by the windowsill,on some upper story.

Or are thou sleeping a long sad dream

        that stretches an eternity?

Tm ai trong cuộc đời ny

Tm ai trong tiếng thở di nhẹ rơi...

Tm ai giữa chốn ngn khơi

Tm ai từ thuở đất trời hoang sơ...

Tm ai trong ci mịt mờ

Tm ai từ thuở nguyệt vừa mười lăm

Tm ai du biển ngn năm
Dng đời mun lối biết tm phương nao...

Tm ai trong giấc chim bao

Tm ai trong vạn nh sao đm trường

Tm ai dưới bng trăng sương

Tm Hương trong Gi,

Tm Hồn trong Hoa

Tm ai, trời đất bao la

Tm ai bao vạn năm qua vẫn tm...

Tm ai, ai hỡi, ở đu?

Người đang chải tc

              bn lầu

Hay cn say giấc min sầu

              ngn thu ?

 

 

 

art2all.net