Hong Vinh

 

Hướng về qu ngoại

 

 

Towards Motherland

Hướng Về Qu Ngoại

 

Oil on canvas  24x 30

 

Life perspectives heavy the love of

native land

 

Đ trt đa mang tnh dn tộc

Vọng về qu ngoại, mỏi mn trng

 


 
          Tc phẩm Hướng Về Qu Ngoại trn đy mới thoạt nhn chng ta chỉ thấy những khối mu, nhn cng lu mới thấy những g m tc giả đ gởi gắm, tc giả ngụ , từ Việt Nam đến Mỹ Quốc nửa vng tri đất, v vậy m chng ta phải nhn hai chiều, xui v ngược, hnh xui l những thắng cảnh của Mỹ Quốc v bản đồ nước Mỹ đều c trong đ, với nhm mu sẩm tm nhỏ ở giữa l hnh của tc giả đang hướng đến gin hoa để vọng về qu ngọai xa ngt ngn, m trong lng cảm thấy nao nao, hnh như lưu luyến những g đ mất đ qua theo thời gian, sau bao năm xa cch nổi nhớ niềm thương cứ lẽo đẽo theo nhau như hnh với bng, để biểu lộ về nt bt v mu sắc, tc giả mượn gin hoa v hnh bng lm khởi điểm bằng những mu sắc đầy sự luyến tiếc, nhớ thương, qua mu tm nhạc được ha lẫn với những mu xanh lơ đủ dạng, trước những thắng cảnh. Nếu xoay ngược lại, cng chung một điểm đ, cũng lại l một hnh ảnh của tc gi với chiếc mủ Hải Qun m tc giả đ dng qua trong những ngy no đ, với bản đồ Việt Nam chạy di từ Bắc đến mủi C Mau, với dạng mu xanh nhạc, bao nhiu thắng cảnh của Việt Nam đều ẩn hiện, ngoi những nghĩ trn cn c rất nhiều điểm tương đồng khc, m chng ta c thể khm ph trong thời gian thưởng ngoạn, qua tc phẩm nghệ thuật trn của Hong Vinh.
 
At first glance, the above "Toward Motherland" art work may seem like a curious amalgam of colors, but after prolonged introspection, would reveal what the painter really means to convey, in his arduous journey around half of the globe from Vietnam to America, as reflected in the two complementary views of the painting.
 

Viewed normally, one can envisage the painter deep in the smallish purple middle, embedded among famous images and a geographical sketch of his adopted land of America, gazing at the flower bed and longing for his forlorn, far away and lost motherland, which after so many years of separation has imprinted on his consciousness. He has accordingly used the intertwined flower bed and the blend of blue and purple colors to communicate the melancholy of his exile.
 

Viewed upside down, from the same perspective, one can envision the painter with his aged Navy hat, superimposing on a contour S-shaped map of Vietnam from the north to the Ca Mau point in the South, overlaid with half-hidden and light bluish images of famed Vietnamese scenes.

 

The similarities and contrasts can only be discovered through deep retrospection of Hoang Vinh's art works.

 

 


 

Nghệ thuật Hội họa v Thơ

tranh Hong Vinh

art2all.net