thanh trí

 

 

DẤU NHẠC CHẲNG PHAI

 

 Nhạc sống măi nhưng người đă thác
Sóng ḷng người dào dạt yêu thương
Cung đàn rung cảm non sông
Lời vàng ư ngọc một ḍng tâm tư

Ḍng tâm tưởng lưu hồn dân Việt
Bóng vô thường hóa kiếp – người ơi
C̣n đâu – Hạt bụi tuyệt vời.
Của nghin năm trước vọng lời khát khao

Giấc ngủ biếc bên ḍng nước mắt
Linh hồn người siêu thoát thiên thai
Tài năng trải rộng chân mây
B́nh yên bên mẹ thân gầy men say

Không gian dấu nhạc chẳng phai
Thời gian vô tận Sơn hài viễn du
Người đi vào chốn hư không
Nhẹ nhàng để lại chuỗi buồn quê hươngThanh Trí
Sacramento 2/4/2001
Vài ḍng khóc bạn Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranh

 

art2all.net