Ngô  Hữu  Hùng

 

Nếu không nghe được nhạc, xin bấm vào dưới đây :

 

 

 

Nhạc và lời: Ngô Hữu Hùng

                     (Toronto, Jun. 20, 2007)

Tiếng hát  :  Hợp ca

Phối âm, phối khí: Việt Cường

 

I

Bạn người từ muôn hướng

Về đây với trái tim nồng

Ta trao nhau nụ hồng

Cho t́nh bạn thủy chung

Ta trao nhau nụ hồng

Cho t́nh bạn thủy chung

 

Hôm nay đây hội ngộ

Giữ t́nh bạn thủy chung

Hôm nay đây hội ngộ

Giữ t́nh bạn vững bền

 

II

Bạn từ thành phố Huế

Về đây chứa chan nghĩa t́nh

Ta trao nhau ḷng ḿnh

Cho t́nh bạn dài lâu

Ta trao nhau ḷng ḿnh

Cho t́nh bạn dài lâu

 

Hôm nay đây hội ngộ

Giữ t́nh bạn dài lâu

Hôm nay đây hội ngộ

Giữ t́nh bạn vững bền

 

III

Dù cuộc đời muôn khó

Thời gian trắng pha mái đầu

Ta trao nhau nụ cười

Cho cuộc đời thêm tươi

Ta trao nhau nụ cười

Cho thời gian dừng im

 

Hôm nay đây hội ngộ

Giữ cuộc đời thêm tươi

Hôm nay đây hội ngộ 

Giữ t́nh bạn vững bền

 

 

 

CD Nụ hồng t́nh bạn

trang ngô hữu hùng

chân trần

art2all.net