Ng  Hữu  Hng

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy :

 

 

Nhạc v lời : Ng Hữu Hng

                     (Toronto, Mar, 2007)

Tiếng ht :  Nguyễn Đnh Nim

Phối m, phối kh: Việt Cường

 

 

Bạn ơi hy về nơi nầy

Với yu thương mnh cất tiếng ca

D xa xi trn vạn nẻo đời

Về đy nh chng mnh ht với nhau

 

Ngy mai bạn về nơi nầy

Tiếng mi tau mnh tếu với nhau

Chuyện xa xưa chung một mi trường

Về đy nh chng mnh tếu với nhau

 

Hm Hm Hm!

Đy Mont-r-al, đy Mont-r-al

Tiếng gọi đn m vang trong gi

Đy Mont-r-al, đy Mont-r-al

Tiếng gọi đn thn thương biết bao

 

Rồi khi bạn rời chốn nầy

Luyến lưu chi đnh cố khắc ghi

D ra đi trn vạn nẻo đời

Cng nhau hứa chng mnh sẽ thấy nhau

 

Đy Mont- r-al, đy Mont-r-al

Bạn ơi!

 

 

 

 

 

CD Nụ hồng tnh bạn

trang ng hữu hng

chn trần

art2all.net