Ng  Hữu  Hng

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy :

 

Hỡi My Chiều

YouTube : https://youtu.be/o6vVk8eD8nk

 

 

 

Nhạc v lời : Ng Hữu Hng

                     (Toronto, Aug. 27, 2008)

Tiếng ht :  L Nguyn

Phối m, phối kh : Việt Cường

 

 

Chiều chưa đi hết, my trời lang thang

Ti nhớ anh, anh hỡi thấu chăng lng ti

Một lần gặp gỡ một đời nhớ thương

Một lần hẹn ước bao chiều vấn vương

V một lần yu xin người mi mi

D rằng ngy mai hai đứa hai nơi

Bỏ mặc tnh ti ho a đơn ci

Chỉ một mnh thi thương nhớ khn ngui

Lm sao anh hỡi c nhau chiều nay?

 

Hỡi my chiều! hỡi my chiều!

Đn ai vang khc ht n tnh

Như tiếng lng ta thiết tha thương nhớ

Hy mang dm ta, hy mang dm ta

Bao nhớ thương v bờ về anh cuối trời xa

 

 

 

CD Nụ hồng tnh bạn

trang ng hữu hng

chn trần

art2all.net