ng  hữu  hng

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy :

 

C G Trong Mắt Em

 

Thơ : Uyn Nguyn

Nhạc : Ng Hữu Hng

                    (Toronto, Dec 26, 2009)

Tiếng ht : Anh Tuấn

Phối m, phối kh : Việt Cường

 

 

C g trong mắt em

M ma xun m đềm

L xanh về trẩy hội

Ngan ngt mặt trời ln

 

C g trong mắt em

M lung linh hoa nắng

Hạt sương vỡ trong ngần

Long lanh trắng đi sen

 

C g trong mắt em

M khe đ ngủ mềm

Dng sng tri phẳng lặng

Xanh biếc nỗi dịu m

 

C g trong mắt em

M cnh bướm la bầy

Quay về tm hơi ấm

Ru giấc điệp ngn my

 

Để hết:

Tự trong đy mắt em

Giữa v lượng tinh cầu

Mun vạn chiếc kn tơ

Ha thn đi cnh vỗ

 

 

 

 

CD Nụ hồng tnh bạn

trang ng hữu hng

chn trần

art2all.net