đỗ tư nghĩa

 

 

AUTOBIOGRAPHY OF A

SPIRITUALLY  INCORRECT   MYSTIC

 

T Truyn Osho

 

Biên dịch : 

Đỗ Tư Nghĩa

 

~~000~~

 

VÀI NÉT VỀ TƯ TƯỞNG CỦA  OSHO

 

ĐÔI LỜI CỦA NGƯỜI DỊCH

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

LỜI TỰA

 

 

PHẦN I :


CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI B̀NH THƯỜNG
LỊCH SỬ ĐẰNG SAU TRUYỀN THUYẾT

 

I.  NHỮNG THOÁNG NH̀N VỀ MỘT THỜI THƠ ẤU VÀNG SON :

    1931 - 1939 :  KUCHWADA, MADHYA PRADESH, ẤN ĐỘ

 

II. TÂM HỒN NỔI LOẠN (THE REBELLIUOS SPIRIT)

     1939 – 1951 : GADARWADA, MADHYA PRADESH, ẤN ĐỘ.

 

III. T̀M KIẾM CÁI BẤT TỬ

 

IV. CHỨNG NGỘ: CẮT ĐỨT VỚI QUÁ KHỨ

 

V. MÀI SẮC THANH GƯƠM

    1953 – 1956 : SINH VIÊN ĐẠI HỌC

    1957 – 1966 : GIÁO SƯ ĐẠI HỌC

 

VI. TRÊN ĐƯỜNG

 

VII. DIỄN ĐẠT CÁI BẤT KHẢ DIỄN ĐẠT:
        NHỮNG KHOẢNG IM LẶNG GIỮA LỜI NÓI.

 

 

 

PHẦN II:

 

NHỮNG PHẢN CHIẾU TRONG MỘT TẤM GƯƠNG SOI TRỐNG RỖNG: NHIỀU KHUÔN MẶT CỦA MỘT KẺ CHƯA BAO GIỜ TỒN TẠI.


VIII. ĐẠO SƯ SEX

 

IX. “ GIÁO CHỦ THỜI THƯỢNG ”
 

X. KẺ BỊP BỢM
 

XI. VỊ BHAGWAN TỰ PHONG.


XII. ĐẠO SƯ (GURU) CỦA NGƯỜI GIÀU


XIII. KẺ THÍCH ĐÙA


XIV. ĐẠO SƯ ROLLS-ROYCE
        1978:    PUNE, ẤN ĐỘ.
       
1981 – 1985: OREGON


XV. NGƯỜI ĐẠO SƯ
 

 


PHẦN III:

 

DI SẢN
 

XVI. TÔN GIÁO PHI TÔN GIÁO.
 

XVII. THIỀN ĐỊNH CHO THẾ KỶ 21
        
1972: TRẠI THIỀN, MT. ABU, RAJASTHAN, ẤN ĐỘ.
 

XVIII. TÂM LƯ HỌC THỨ 3: TÂM LƯ HỌC CỦA CHƯ PHẬT
 

XIX. PHẬT ZORBA: HỮU THỂ NGƯỜI TOÀN BỘ

         ( THE WHOLE HUMAN BEING).


APPENDIX (PHỤ LỤC):

NHỮNG NÉT LỚN VỀ CUỘC ĐỜI &
SỰ NGHIỆP CỦA OSHO
.

 

PHẦN 1 :

+ 11 Tháng 12. 1931.
* 1932 – 1939: Kuchuwada.
* 1938 – 1951: Gadarwara.
+ 21 tháng 3. 1953: Chứng ngộ.
* 1951 – 1956: Sinh viên đại học.
* 1957 – 1970 : Giáo sư đại học & diễn giả.
* 1970 – 1974: Bombay.
* 1974 – 1981: “ Pune I”.

 

PHẦN 2 :


* 1981 – 1985: Đại nông trại Bùn Lầy.
* 1985 – 1986: Chuyến du hành ṿng quanh thế giới.
* 1987: “Pune II”.


EPILOGUE: TỪ 1990 ĐẾN HIỆN TẠI.
 

VÀI NÉT VỀ NGƯỜI DỊCH

 

 

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net