tháng tư, nhìn lại vết thương :

 

Đêm lửa - Thanh Trí

35 years of exile - Hương and Vietnamese artists

War and Peace Pieces - Hương

Đài Saigon Houston phỏng vấn Hương

 

HO, những chặng đường - Bích Huyền

Lối cũ chẳng sao quên - Bích Huyền

Tháng tư, lính không cần hớt tóc - Trần Kiêm Đoàn

Bà ơi, lại tháng tư - Đặng Lệ Khánh

Đọc thơ bên trời - Đặng Lệ Khánh

Tháng tư di tản - Hiệp Thành

Buổi ban sơ - Hiệp Thành

 

lượm:

Xin đừng quên tôi

USS Midway celebration of 35th Anniversary of Freedom

Fall of Saigon

VN bi sử

 

 

art2all.net