art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

thơ văn

nhạc

hội-họa

ảnh

mỹ-nghệ

góp hương

sách/cd

chủ đề

chân trần

 

 

 

Để nghe được nhạc trên a2a, cần có Adobe Flash Player

( H́nh b́a : Thanh Trí - Tắm con)

 

Ngày của Mẹ (10 tháng 5, 2015)

Ngợi ca Mẹ ( Nhân Ái)

Lời mẹ ru ( Phạm Ngọc Lân)

T́nh yêu của Mẹ  ;  C̣n lại lời ru ( Tôn Thất Minh)

Yêu con nhất trên đời (Tôn Thất Minh)

Chuyện của Mẹ ( Đặng Ngọc Ấn)

Nhớ ( Đặng Ngọc Thanh Hải)

Căn nhà mới của Me tôi ( Đặng Ngọc Thanh Hải)

Nhớ Má ( Đặng Ngọc Thanh Hải)

Bài dâng Mạ ( Thân Trọng Sơn)

Sữa màu nâu đỏ ( Đan Thanh)

Mẹ là tất cả ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Happy Mother's Day  ;  Mẹ cần ǵ ư? ( Đặng Lệ Khánh)

Ngày của Mẹ ( Đặng Lệ Khánh)

Ngày của Mẹ ( Mộc Thiêng / Đặng Lệ Khánh)

Mạ  ;  Mạ ơi! Mạ ơi! ( Hà Nguyên Lăng)

Mẹ hiền ( Thanh Trí)