art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

Để nghe được nhạc trn a2a, cần c Adobe Flash Player

( Hnh ba: V Thạnh Văn - Sng dữ)

 

BO LỤT

Sng dữ  ( V Thạnh Văn)

Sng về đu  ( Phạm Ngọc Ln)

Tnh ti với Huế  ( Mộc Thing)

 

Lụt miền trung  ( Huyền Tn nữ Huệ-Tm)

Thơ văn v lũ lụt  ( Đặng Tiến)

Gi nước bất thường  ;  Lại mưa  ( Như Phương)

Th lội lụt ở Huế  ( Bi Kim Chi)

Chuyện người đn b nơi xm nhỏ  ( Hong thị Như Huy)

Lũ về  ( Đan Thanh)

Ngy khai trường trong mơ  ( Kim Hi)

Trời vẫn xanh trong cơn hồng thủy  ( Đặng Lệ Khnh)

Thủy dữ miền trung ( Honh Phong)