NGÀY LỄ CHA 2014

 

văn thơ :

Cha ( Túy Việt)

Father and Son ( Hoàng Xuân Sơn)

Ngày của tía ( Hoàng Xuân Sơn)

Bóng mát của cha ( Ngưng Thu)

Công ơn cha ( Như Phương)

i cho con ( Lữ Thượng Thọ)

Ba tôi ( Hoàng Quỳnh Hoa)

Ba - Vùng trời kỉ niệm ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Ba của Y ( Quỳnh Chi)

Quê hương xa vời ( Vĩnh Liêm Dalat)

Hạt giống ( Hồ Đ́nh Nghiêm)

Khi Chúa tạo ra những Ông Bố - Erma Bombeck ( Đặng Lệ Khánh dịch)

T gởi ba - Lisa M. Krieger (Đặng Lệ Khánh dịch)

Love and Honour and Pity and Pride and Compassion and Sacrifice - Nam Le

C̣n cha gót đỏ như son - Trần Kiêm Đoàn

Tháng chín và cha tôi - Đàm Trung Phán

T́nh Thúc Giạ ( Tôn Nữ Hỷ Khương)

 

 

nhạc :

Papa ( Paul Anka, diff version)

Cha tôi ( Nguyễn Tâm Hàn)

Cha tôi - Ngọc Sơn

Lullaby - Barry Sadler

Walk a little straighter Daddy - Billy Currington

You can let go - crystal shawanda

Daddy's hand - holly dunn

 

 

Chủ đề

art2all .net