art2all.net

( Hnh ba: Leslie Tong - Cha con )

 

Father's Day

 

Tình Cha  ( Thanh Trí )

Cha  ( Bích Huỳn )

Cha ti  ( Ṃc Thing / Phamphanlang )

B́ và món bún xào  ;  Cha  ( Quỳnh Chi )

B́p lạnh  ( Võ Kỳ Đìn )

Cõng b́ v̀ qu  ;  Gĩ cha ngày xả lũ  ( Nguỹn Hàn Chung )

Gĩ cha đ́t khách  ( Nguỹn Hàn Chung )

Th̀n tượng  ;  Tình cha con  ( Ca Dao )

Thơ cho con sắp chào đời  ( Chu Tr̀m Nguyn Minh )

Ba ti  ( Hoàng thị Quỳnh Hoa )

Cng Cha  ( Hoành Phong )

Úng rượu với con trai  ( H̀ Chí Bửu )

Bóng mát của Cha  ( Ngưng Thu )

Cng ơn cha   ( Như Phương )

Làm Cha  ;  Vài dòng v̀ ṃt người cha  ( Phạm Đình Ln )

Ngày cha  ( Trạch An Tr̀n Hữu Ḥi )

Đóa h̀ng nào cho Cha  ( Tương Giang )

Lời dặn dò con gái  ( Tr̀n Dzạ Lữ )