art2all.net

 

HAPPY FATHER'S DAY

Ảnh nền: T́nh Cha ( Thanh Trí )

 

T́nh Cha  ( Thanh Trí )

Thơ nhạc: Cha  ( Bích Huyền )

Tiếng ru bên thềm  ( Nguyễn Hoàng Dương )

Người Cha  ( Nguyễn Hoàng Dương / Ngô Tịnh Yên )

Con biết Cha là ǵ  ( Trần Mộng Tú )

Ba tôi  ( Thùy An )

Ba tôi  ( Hoàng thị Quỳnh Hoa )

Phép lạ vô cùng  ( Đặng Lệ Khánh )

Ân từ phụ  ( Uyên Thúy Lâm )

Nhớ Bố  ( Quách Như Nguyệt )

Bố lại thấy tháng 6 phượng tím nắng vàng ... ( Lê Minh Hiền )

Ngày của Cha  ( Nguyễn Vũ Sinh )

 

_______________

 

Đặng Lệ-Khánh ( lekhanh.dang@art2all.net  )