art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

( Hnh ba: V Thạnh Văn - Ma l đau)

 

 

Hạnh Phc ?

Ma xun đang ni về Hạnh Phc  ( Đặng Tiến)

Tản mạn về hạnh phc  ( Hong thị Quỳnh Hoa)

Hạnh phc v đau khổ  ( L khắc Thanh Hoi)

Hạnh Phc trong "Bn Tay Nhỏ Dưới Mưa" ( Đon thị Ph Yn)

Ở đu cũng hạnh phc  ( Phạm Đnh Ln)

Cu hỏi kiếp người  ( V Kỳ Điền)

Bản đn hạnh phc  ( Trm C Mau)

Hạnh phc  (  Đan Thanh)

Hạnh phc l  ;  Cho nhau ngy hm nay ( Đặng Lệ Khnh)

Em mi l ma xun  ( Cao Nguyn)

Hạnh Phc l g ?