Ly rượu mừng

Cuối đông có nụ hoa đào nở - Phạm ngọc Lân/Ái Vân

Để mùa xuân nhớ - Hoàng Ngọc Đức/Trần quang Lộc

Hoa cỏ mùa xuân - Mỹ Linh

Lắng nghe mùa xuân về - Bằng Kiều/Dương Thụ

Mùa xuân đầu tiên - Đức Tuấn/Văn Cao

Ngày xuân con én đưa thoi - Phạm Duy

Tâm sự gởi về đâu - Tuấn Ngọc/Phạm Duy

T́nh khúc mùa xuân - Cao hữu Điền/Trần quang Lộc

Xuân về nào có hay - Trần quang Lộc

 

Chúc mừng năm mới - trần kiêm đoàn

Men xuân - Thái Bạch Vân

Ngày xuân bàn chuyện kiện trời - trần kiêm đoàn

Những xuân ca trong đời tôi - Phạm Duy

(nguồn: trang phạm duy)

 

Nostalgia for Motherland on a spring day -Thanh Trí

What are you doing newyear's eve

Abba - Happy New Year

 

 

art2all.net