art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

 

 

 Năm Mới 2017:

viết tặng ngày cuối năm  ( khaly chàm)

Lời chúc  (Như Phương)

Spring around the corner / Xuân ngoài ngơ  ( Phạm Đ́nh Lân)

Đầu ngày xuân / He hé nụ xuân  ( Trần Dzạ Lữ / Tương Giang)

Chúc xuân 2017 / Happy New Year  ( Trần Dzạ Lữ / Tương Giang)

Dỗ người t́nh cuối năm  ( Trần Dzạ Lữ)

Bài thơ cuối năm  ( Nguyễn Minh Phúc)

Hương sắc mùa xuân #1  ( Thái Bạch Vân)

Hương sắc mùa xuân #2  ( Thái Bạch Vân)

Hương xuân ( Nguyễn Hoàn Nguyên)

Cám ơn năm cũ như năm mới  ( Trần Kiêm Đoàn)

Năm mới chúc nhau  ( Hà Nguyên Lăng)

Chúc em  ( Hà Nguyên Lăng)

Chỉ xin một điều thôi  ( Đặng Lệ Khánh)

Biểu tượng Ḥa B́nh  ( Thanh Trí)

Cuối đông có nụ hoa đào nở  ( Phạm Ngọc Lân / Ái Vân)

Én về trước mùa xuân  ( Hoàng Ngọc Đức / Trần Quang Lộc)

Mùa xuân đến rồi   ;  Cho nhau mùa xuân ( Hà Nguyên Lăng)

Sắc xuân ( Thu Cúc)

Bến xuân  ;  Nhớ một chiều xuân ( Liên Như / Hà Thanh)