Ngày nhà giáo VN 20-11-2013:

Tôi và các em ( Thùy An)

Giấc mơ màu cà phê ( Kim Hài)

Khóc thầy Lê Văn ( Uyên Nguyên)

Nhớ ơn Thầy, Cô ( Tuyền Linh)

Nhớ Thầy ( Tuyền Linh)

Khuôn mặt xấu xí ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Chiều vui ( Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm)

Lời Cô ( Lưu thị Ṭng)

Thầy tôi ( Hoa Tím Hồng Duyên)

Điều nằm ngoài giáo án ( Hồ Thanh Ngân)

Thầy giáo miệt thứ ( Hồ Thanh Ngân)

Sư phạm, một con đường ( Lê Duy Đoàn)

Trên đường bụi phấn ( Trần Kiêm Đoàn)

Nén hương tưởng niệm ( Vĩnh Liêm ĐàLạt)

Với người đă khuất ( Vĩnh Liêm ĐàLạt)

Thư về Huế gởi cô Giáng Châu ( Phan Mộng Hoàn)

 

CD Nhặt lá sân Trường ( NS Thảo Nguyên)

 

 

art2all.net

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

( Ảnh nền :  Thanh Trí - Một thời áo trắng bâng khuâng nhớ)