PHẬT ĐẢN 2010

(Phật lịch 2554)

 

Đạo ca - Phú-Ḥa

Đạo ca 4 (Quán thế âm) - Phạm Duy/ Thái Thanh

Bên thềm trăng sáng - Hà Thanh / Viên Lư / Liên Như

Sám hối - Hà Thanh / Liên Như

Lạy Phật con đă trở về - Phạm Mạnh Cương / Hà Thanh / Liên Như

 

Chiều bên chùa hang Phra Si Rat. Maha. - Phan Bá Thụy Dương

Chắp tay sen - Thanh Nhă

Không - Nguyễn Tâm Hàn

Hoa đạo mùa Phật đản - Trần Kiêm Đoàn

Rỗng lặng - Trần Kiêm Đoàn

Vũ khúc luân hồi - Cư sĩ Liên Hoa

Hạt giống từ cơn mưa - Cư sĩ Liên Hoa

 

art2all.net